Ζωντανή Μετάδοση

Την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τους συγγενείς του Κυρίου: Δαυίδ τον Προφήτη και Βασιλέα, Ιωσήφ τον Μνήστωρα και Ιάκωβο τον Αδελφόθεο τελέσαμε στο Ναό μας ως είθισται την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακὠβου του αδελφοθέου! 

 

designed by: Κώστας Χριστοδούλου