Με στεντόρεια φωνή η Εκκλησία καταδικάζει την απόφαση της Κυβέρνησης, και δι΄αυτής, και των 161 εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου!

     Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος  την επόμενη της ψήφισης του άνομου νόμου που έδινε το δικαίωμα σε ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την αντίθεσή της σε αυτό το ανοσιούργημα, που βλάπτει κυρίως παιδιά!

«Ανακοίνωση για την ψήφιση του νομοσχεδίου που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
(10/5/2018).

     Μετά από την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών και από ομόφυλα ζευγάρια, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διατυπώνει και πάλι την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της Πολιτείας να στερήσει από ορισμένα παιδιά το δικαίωμα ανάπτυξής τους μέσα σε ένα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον με πρότυπα πατρότητας και μητρότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να εμπιστεύεται ως βασική του αξία την οικογένεια. Δυστυχώς επικράτησε και πάλι η «πολιτική ορθότητα» ενάντια στην φυσική τάξη και το συμφέρον του παιδιού. 

     Η Εκκλησία της Ελλάδος υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι ο πλέον μαζικός θεσμός του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου έχει δικαίωμα δημόσιου λόγου, όπως και κάθε άλλος κοινωνικός φορέας, χωρίς να αξιώνει την επιβολή των απόψεών της στην Πολιτεία. 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

     Την ίδια θέση είχε διατυπώσει με δελτίο τύπου η Δ.Ι.Σ. την 19η Απριλίου ε.ε. όταν το ανήθικο νομοσχέδιο κατασχέδιο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Τότε ανέφερε: «Σχετικά με το άρθρο 8 του κατατεθέντος Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας» η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι, κάθε μορφή (τεκνοθεσίας ή αναδοχής), που αντίκειται στην Ευαγγελική Διδασκαλία και στις παραδόσεις του Λαού μας σε ό,τι αφορά στον ιερό θεσμό της οικογένειας και του γάμου, δεν μπορεί να έχει την αποδοχή της Εκκλησίας.»

     Την 14η Μαΐου ε.ε., 5 μέρες δηλαδή μετά το έγκλημα, που τελέστηκε εν ψυχρώ από τους 161 βουλευτές και τους 63 που δέχθηκαν και συνηγόρησαν στο έγκλημα με την απουσία τους, η διπλή Ιερά Σύναξη, το ανώτερο νομοθετικό όργανο των Αγιορειτών Πατέρων, εξέδωσε ανακοίνωση που καταδικάζει τόσο την νομιμοποίηση της ανηθικότητας όσο και αυτούς που ψήφισαν την νομιμοποίηση αυτή, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή των Ορθοδόξων Χριστιανών στο «να εξετάζουν επιμελώς τας επιλογάς των δια την εκπροσώπησίν των εις την Βουλήν των Ελλήνων, όταν πλέον συστηματικώς ψηφίζωνται νόμοι αντικείμενοι εις βασικάς αρχάς της χριστιανικής διδασκαλίας.» 

     «Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής και βαθείας θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας πολλαπλάς και τεκμηριωμένας αντιδράσεις υπό πολλών και ποικίλων φορέων της πατρίδος μας, ψήφισιν του νόμου «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας».

     Είναι πλέον φανερόν ότι με την ψήφισιν τελευταίως νόμων όπως η θεσμοθέτησις του «συμφώνου συμβιώσεως», η «νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» ακόμη και ανηλίκων, και προσφάτως η δυνατότης αναδοχής τέκνων και εις «ομόφυλα ζεύγη», βάλλεται ευθέως ο θεόσδοτος θεσμός της οικογενείας.

      Η οικογένεια είναι «κατ οίκον Εκκλησία», κατά τον απόστολον Παύλον. Ο θεσμός της οικογενείας απετέλεσε μίαν από τας θεμελειώδεις αξίας της Ορθοδόξου Παραδόσεως της πατρίδος μας και ενώ η Ελλάς βιώνει εις τας ημέρας μας την μεγαλυτέραν δημογραφικήν κρίσιν της ιστορίας της, η Ελληνική Πολιτεία καταφέρει συνεχώς βαρέα νομοθετικά πλήγματα κατά του ιερού αυτού θεσμού.

      Είναι ακόμη θλιβερώτεραι αι θέσεις μερίδος εκπροσώπων των Ελλήνων εις το Κοινοβούλιον κατά την ψήφισιν του προσφάτου νομοθετήματος, οι οποίοι το προέβαλον ως «προοδευτικό νομοσχέδιο», «μεγάλη κοινωνική τομή», «πράξη μέγιστης κοινωνικής αλληλεγγύης», «αυτονόητη προοδευτική κατάκτηση» κ.λπ.

      Διερωτώμεθα εάν λαμβάνωνται υπ΄ όψιν τα δικαιώματα των ανηλίκων παιδιών, όταν νομοθετήται «η διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών», κατά την αρμοδίαν υπουργόν, μιας μικρής μερίδος συνανθρώπων μας.

     Είναι δυνατόν, η οποιαδήποτε στήριξις εις τον θεσμόν της οικογενείας, όπως έχει καθιερωθεί εις την ελληνορθόδοξον παράδοσιν του λαού μας, να χαρακτηρίζεται «αναχρονιστικές αντιλήψεις και συντηρητικά στερεότυπα», η ακόμη «φοβικά σύνδρομα, στο όνομα μιας θρησκείας που είναι δομημένη στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο», όπως εδήλωσεν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός;

     Απευθυνθήκαμε, ως Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, εκφράζοντες τον προβληματισμόν και ανησυχίαν, αλλά και τας ελπίδας και προσδοκίας τόσον ημών των Αγιορειτών μοναχών, όσον και των πολυπληθών προσκυνητών του Αγίου Όρους, εις πάντας τους αρμοδίους Υπουργούς και τους Βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς αποτροπήν όλων των ανωτέρω νομοθετημάτων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

     Άνευ καμίας διαθέσεως πολιτικής αναμείξεως, θεωρούμεν ότι είναι ίσως καιρός, να αναλάβουν όλοι οι πολίται τας ευθύνας των και να εξετάζουν επιμελώς τας επιλογάς των δια την εκπροσώπησίν των εις την Βουλήν των Ελλήνων, όταν πλέον συστηματικώς ψηφίζωνται νόμοι αντικείμενοι εις βασικάς αρχάς της χριστιανικής διδασκαλίας.

     Απευθυνόμενοι πλέον εις τον Ορθόδοξον πιστόν λαόν, παρακαλούμεν θερμώς να μείνωμεν στερροί εις τας Ορθοδόξους Παραδόσεις μας.

     Ο ιερός θεσμός της οικογενείας, όπως τον βιώνομεν κοντά εις τον Χριστόν και την Εκκλησίαν, δεν είναι «αναχρονισμός» και «συντήρησις», αλλά πρόοδος και ελπίδα.

     Τηρούντες τας Παραδόσεις μας, ουσιαστικώς μένουν ανενεργά και άκυρα όλα τα άνομα νομοθετήματα.

     Ευχόμεθα ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, η Έφορος του ιερού ημών τόπου και Προστάτις του Γένους ημών, να στηρίζουν την Ορθόδοξον Πατρίδα μας εις τους δυσκόλους καιρούς που διέρχεται και να φωτίζουν τους άρχοντας ημών, ώστε να αφουγκράζωνται την θέλησιν του πιστού λαού μας και να νομοθετούν αναλόγως.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω».

     Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν εν Ελλάδι αλλά και εν όλω τω κόσμω, διά του Αγίου Όρους, μας ενημέρωσε και μας επέστησε την προσοχή! Ζώντας σε κράτος που νομιμοποιεί την ανηθικότητα και την ευτέλεια είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε τις πατροπαράδοτες Ελληνοχριστιανικές αξίες, την Πίστη, την ηθική, τις αρχές και τις παραδόσεις και ανόθευτες να τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας!

     Οφείλουμε επίσης να τιμωρήσουμε όπως λένε και οι Αγιορείτες Πατέρες όλους αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν την θέση στην οποία εμείς, ο Ελληνικός λαός τους τοποθετήσαμε και να καταστρέψουν σε αυτόν τον τόπο ότι ιερό και όσιο. ««Άρα ουν, αδελφοί,  στήκετε  και  κρατείτε  τας  παραδόσεις ας εδιδάχθητε...» (Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικείς κεφ. β',15).» Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους 161 βουλευτές διαφόρων κομμάτων μα και όλους οι απόντες, που με την απουσία τους έπαιξαν το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, τον οποίον μάλιστα η εικονογραφική παράδοση της Εκκλησίας μας τον παρουσιάζει να ευρίσκεται στον παμφάγο Άδη! Συνυπεύθυνοι βεβαίως είναι και εκείνοι που καταψήφισαν το συγκεκριμένο μα με την στήριξή τους σε άλλες ψηφοφορίες κράτησαν στη θέση τους αυτούς τους κορυφαίους εκ των καταστροφέων της Ελληνικής κοινωνίας! Τόσο καταστροφική σε επίπεδο αξιών, αρχών, μα και γενικότερα ισοπεδωτική σε ότι Ιερό και Όσιο κυβέρνηση δεν πέρασε ποτέ από την Ελλάδα!

     Ας μην ξεχνούμε τα τρία σύμβολα μα και ιερά θέσμια που χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα, Χριστός - Ελλάδα  - Οικογένεια!

«Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους, του «στειρεύοντος πριν και ητεκνωμένου δεινώς σήμερον»;

Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά. Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.

Τις ημύνθη περί πάτρης;

Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.»

Πηγή: Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τίτλο «Οιωνός» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις την 01 Ιανουαρίου 1896.

 

designed by: Κώστας Χριστοδούλου