Τα άλογα ζώα αντιλαμβάνονται το Θεϊκό μεγαλείο της εν Φάτνη παρουσίας του Ιησού Χριστού! Εμείς;

designed by: Κώστας Χριστοδούλου