Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

      Με την ευκαιρία της Εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών, των Προστατών της Ελληνικής Παιδείας την Τρίτη 30 Ιανουαρίου ε.ε. καλούμε τους γονείς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλεώς μας να παραβρεθούν με τα παιδιά τους στην Θεία Λειτουργία.

     Γονείς και παππούδες πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά και

εγγόνια μας την Ιερά Παρακαταθήκη 900 περίπου χρόνων, με την οποία τιμούμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, επικαλούμαστε τις ευχές και την πρεσβευτική τους παρουσία ενώπιον Θεού και μιμούμαστε τα κατ΄ άνθρωπον, επιτεύγματά τους στα των Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών πράγματα.

     Παλαιότερα την Ιερά Παρακαταθήκη την διεφύλασσε και το κράτος. Πλέον το κράτος την Εορτή των Τριών Ιεραρχών την θεωρεί Α Ρ Γ Ι Α! Κάποιος έλεγε: θες να ακυρώσεις μια γιορτή; Κάνε την ΑΡΓΙΑ!

     Οι καλοί μας δάσκαλοι πλέον δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε τα παιδιά κατά την ημέρα αυτή στην Εκκλησία, οφείλουν να «αργούν». Οπότε ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ εμείς να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, να βρούμε τον τρόπο, να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία, όπως πηγαίναμε εμείς, και να εορτάσουμε πανδήμως την Εορτήν της Παιδείας του Έθνους μας! Φτάνει πια! Δεν θα μας τα καταστρέψουν όλα! Στη ζωή μας δεν δεχόμαστε άλλη ισοπέδωση θρησκευτική ή πατριωτική!

designed by: Κώστας Χριστοδούλου