ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2  Της Ορθοδοξίας.

7.30-10.30 π.μ. Όρθρος και  Θεία Λειτουργία – Λ ι τ ά ν ε υ σ η   Ι ε ρ ώ ν    Ε ι κ ό ν ω ν .

6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2

7.30 - 9.15 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός.

5.00 μ.μ.  Μέγα Απόδειπνον.

 

ΤΡΙΤΗ  27/2

7.30 - 9.15 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός.

5.00 μ.μ.  Μέγα Απόδειπνον.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2

7.30 - 10.45 π.μ. Όρθρος, Ώρες.

6.00 -7.30 μ.μ. Θ΄ Ώρα, Εσπερινός και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

 

ΠΕΜΠΤΗ 1/3

7.30 - 9.15 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός.

5.00 μ.μ.  Μέγα Απόδειπνον – Α γ ι α σ μ ό ς .

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3

7.15 – 10.00 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.

7.30 μ.μ. Ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών της Θεοτόκου.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3

7.30 - 9.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

5.00 μ.μ. Εσπερινός.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3  Β΄ Νηστειών Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.

7.30-10.30 π.μ. Όρθρος και  Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός.

designed by: Κώστας Χριστοδούλου