Νεωκόροι

 

v 1854 Σαραγιώτης ………

v 1885 Δημήτριος Π. Κατσέλας

v 1890 Γεώργιος Τζιόγκας

v 1902 Άγγελος (18/8/1902)

v 1905 Αστέριος Παλιούρας έως και Σεπτέμβριος 1944

v Αθανάσιος Βλάχος

v Αθανάσιος Χουμνικιώτης απελύθη λόγω ηλικίας το 1955

v Αλέξανδρος Παλιούρας (προσωρινός μαζί με τον Χουμνικιώτη) μόνιμος μετά τις 15/2/1955 μέχρι τις 26/12/1956

v Βασίλειος Σκεφαλές από 27/12/1956 μέχρι 1986

v Αναστάσιος Βλάχος από 6/4/1986 μέχρι 1987

v Αντώνιος Χατζής 14/10/1987 -

 

 

Δεξιοί Ιεροψάλτες

 

v Παναγιώτης Γιαγκίνογλου ~1925 - 28/7/1952. Εξ Αρτάκης. Απόφοιτος της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού μουσικού συλλόγου στις 10 Μαΐου του 1910.

v Κων/νος Παπαιωάννου 13/8/1940 και για 2 μήνες.

v Κων/νος Πούνης 16/7/1952 -1953

v Χρήστος Μπαλτάς 8/3/1953 – 1962

v Μιλτιάδης Ιλαρίδης 13/5/1962 – 28 Ιανουαρίου 1967

v Μαϊδανόγλου

v Γεώργιος Κυρμελής 19/5/1968 – 1974

v Αθανάσιος Ουζούνογλου 2/1975 - 5/1976

v Χρήστος Δρογαλάς 11/7/1976 –

v Κωνσταντίνος Καραγιώρας 1/1/2008-

 

 

Αριστεροί Ιεροψάλτες

 

v Αναστάσιος Κυροπλάστης από ~1902-12/2/1946

v Κων/νος Παπαιωάννου 1/2/1946- ~1956

v Μιλτιάδης Ιλαρίδης – Απόστολος Παπαιωάννου 30/1/1957-

v Απόστολος Παπαιωάννου

v Γεώργιος Κερασίνης

v Κυριάκος Ντόκας

v Κλέαρχος Μιχαηλίδης

v Κυριάκος Ντόκας -31/12/1007

 

 

Γραμματείς Ι. Ναού

v Αναστάσιος Κυροπλάστης 1/7/1940 -1952

v Παναγιώτης Γιαγκίνης Σεπτέμβριος 1946

v Απόστολος Παπαιωάννου 1/9/1952 - 1955

v Ιωάννης Παπαγεωργίου 1/7/1955 - 2004

designed by: Κώστας Χριστοδούλου