Ζωντανή Μετάδοση

Ενισχύστε τον Ιερό μας Ναό

    Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου και η θεραπεία της αιμορρούσης γυναικός. Ο Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Αυτός είναι η ελπίδα μας αυτός είναι μόνη προσμονή μας. Ας Τον πιστέψουμε, ας Τον εμπιστευθούμε και ας φύγει από μέσα μας ο φόβος και ο τρόμος για τα πρόσκαιρα...

designed by: Κώστας Χριστοδούλου