Ζωντανή Μετάδοση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ό "Νέος Ελληνισμός" ξεκινάει στην Νίκαια μετά την 1η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους. Εκεί πρωτοχρησιμοποιείται ο όρος "Έλλην" από τον ευσεβή βασιλέα των Ρωμαίων κυρ Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. «Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος». «Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα... Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;»

Ο Αυτοκράτορας της Νίκαιας κυρ Θεόδωρος ο Λάσκαρης, υιός του Αυτοκράτορα Αγίου Ιωάννου του Βατάτζη, είναι ο ποιητής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. Ενός κειμένου που είναι, θα λέγαμε μαζί με τον Πεντζίκη, το πρώτο βήμα, η πρώτη ανάσα του Νέου Ελληνισμού. Ένα κείμενο που έκτοτε αποτελεί κοινό θύμημα όλων των νεοελλήνων. «Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζουσι τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, καὶ συμφορῶν νέφη, τὴν ἐμὴν καλύπτουσι, καρδίαν Θεονύμφευτε».  

Όλοι οι ρωμιοί μέχρι σήμερα το ήξεραν από μνήμης.

Είναι θα λέγαμε το τραγούδι του "νεοέλληνα". Ο καημός του. Το αγκάλιασμα του με το Θείο. Η ελπίδα της σωτηρίας του! Ο συγγραφέας του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα είναι ο Αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης, ο οποίος ήταν άρρωστος, είχε επιληψία και πέθανε μόλις 36 ετών. Ο Θεόδωρος περνά στο έργο του την Πίστη αλλά και την εμπιστοσύνη του στην Κυρία Θεοτόκο, που η πίστη και αφοσίωση εκφράζει και όλο τον πονεμένο λαό του.

Αν γυρίσει κανείς το κεφάλι του μέσα στην Εκκλησία, στα στασίδια δεξιά και αριστερά του, την ώρα που θα ψάλουμε την Παράκληση, θα καταλάβει το επικείμενο τέλος του νεοελληνισμού. Ελάχιστα παιδιά βρίσκονται στις Εκκλησίες, σαν αυτά που λίγες δεκαετίες πριν κρατούσαν τα βιβλιαράκια και μάθαιναν πως να είναι μητέρες κοντά στην Μεγάλη Μητέρα...

Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό;

Ποιος οφείλει να οδηγήσει τα παιδιά στην Εκκλησία, μπροστά στην Παναγία;

Ποιος αφήνει τα παιδιά χωρίς την γνώση, πως η Παναγία είναι Μητέρα, Τροφός και Σκέπη κραταιά όλων των προστρεχόντων σε αυτή;

designed by: Κώστας Χριστοδούλου