Ζωντανή Μετάδοση

Ενισχύστε τον Ιερό μας Ναό

Από Δευτέρα ξεκινά το νέο σχολικό έτος 2022-2023. Οι Αγιασμοί στα σχολεία θα τελεστούν τις π


αρακάτω ώρες:

  8.30 π.μ. 1ο Νηπιαγωγείο. 

  8.30 π.μ. 2ο Νηπιαγωγείο 

  8.45 π.μ. 3ο Δημοτικό. 

  9.15 π.μ. 1ο Δημοτικό. 

  9.30 π.μ. Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο.

10.00 π.μ. Τ.Ε.Λ.

10.00 π.μ. 2ο Δημοτικό 

designed by: Κώστας Χριστοδούλου